Tekst en bestanden - Privacyverklaring

Privacyverklaring

Download versie: Privacyverklaring-Biesheuvel-Airconditioning-Koeltechniek.pdf

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek (KVK 62260219), De Meeten 66, 4706 NH te Roosendaal (www.biesheuvel-koeltechniek.nl).

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

 

Doeleinden van verwerking

Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer;
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling;
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

 

Verstrekken van persoonsgegevens

Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek heeft uw gegevens nodig om haar website te ontwikkelen, de administratie te voeren , om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek.

Daarnaast gebruikt Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek uw gegevens om contact op te nemen om uw aankoop of offerte te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

 

Ontvangers van persoonsgegevens

Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek is goed beveiligd volgens Europese normen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

 

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

 

Gegevensbeveiliging

Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek maakt met zijn website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

 

Cookies

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

 

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

 

Meldplicht datalekken

Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

 

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@biesheuvel-koeltechniek.nl

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

 

Wijzigingen

Biesheuvel Airconditioning & Koeltechniek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.biesheuvel-koeltechniek.nl.

Biesheuvel Airconditioning logo
Biesheuvel Airconditioning
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in
Tekst - tussenblok sinds

Sinds ‘82 uw specialist in airconditioning

Voor particulieren maar ook voor klein zakelijk zijn we u graag van dienst.

Bekijk onze artikelen

Biesheuvel Airconditioning logo
Biesheuvel Airconditioning
Tekst - tussenblok sinds

Biesheuvel Airconditioning logo
Biesheuvel Airconditioning
Tekst - merken

Wij koppelen onze kennis, ervaring en imago niet zomaar aan een merk.

Sinds vele jaren werken wij, ook tot volle tevredenheid van onze klanten, met het programma van:

Biesheuvel Airconditioning logo
Biesheuvel Airconditioning
Tekst - merken

            

Biesheuvel Airconditioning logo
Biesheuvel Airconditioning
servicebackground
Tekst - servicehighlightstxt

Service & Onderhoud

BIESHEUVEL Airconditioning beschikt over een eigen servicedienst. Door de servicedienst worden alleen storingen verholpen op de door BIESHEUVEL geleverde en geinstalleerde airconditioning apparatuur.

Lees meer over service & onderhoud

Biesheuvel Airconditioning logo
Biesheuvel Airconditioning
Tekst - Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vraag bij ons vrijblijvend een offerte aan voor een airconditioning naar keuze.

Biesheuvel Airconditioning logo
Biesheuvel Airconditioning
Vraag offerte aan

Offerte aanvragen

Vul uw contactgegevens in
Tekst - Airconditioninginfo

Airconditioning

Voor airconditioning bent u bij ons aan het juiste adres.

U kunt een vrijblijvende offerte aanvragen door het invullen van ons contactformulier.

Vrijblijvend bezoek op locatie om de situatie te beoordelen behoort ook tot de mogelijkheden.

Biesheuvel Airconditioning logo
Biesheuvel Airconditioning

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Contact ons

Contact

U kunt natuurlijk ook bellen of een email sturen

formbg

Copyright © 2024 Biesheuvel Airconditioning | Site-Index | Privacyverklaring | Cookies | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM